Større og bedre sveiseavdeling på Haaland

Etter sommeren har vi hatt full sving med ombygging i fabrikken der vi tidligere hadde pulverlakkanlegg.  

Godt hjulpet av flere lokale bedrifter har nå dette tomrommet blitt til en lys og luftig sveisehall på 1.000m2, dobbelt så stor som vår gamle sveisehall!

Sveisebåsene har blitt oppgradert med nytt elektrisk- og trykkluftanlegg for lettere tilgang til strøm og trykkluft. Det er satt opp sveisegass-anlegg i denne hallen, slik at det ikke blir håndtering av tunge gassflasker som vi tidligere måtte, både tidsbesparende og HMS-vennlig.  Våre to sveiseroboter har også fått plass i den nye hallen og før jul i år for de selskap av en ny sliperobot. I taket er det i tillegg til bevegelsesstyrte ledlamper montert en 7 tonns traverskran for lettere og bedre håndtering av de største konstruksjonene.

Sveis er en vesentlig del av vårt tilbud og vi har nå plass og utstyr til å ta på oss sveising av enda større konstruksjoner som vi tidligere har måtte takke nei til pga plassmangel. Å skulle det bli behov i fremtiden, har vi i tillegg muligheten til å bygge ut denne hallen med ytterligere 1.000m2.

Recommended Posts