Hos oss får du skreddersøm

Med vår breddekunnskap vet vi hvordan alt henger sammen.

Forretningsområdene våre

Forretnings-områdene våre

Haaland Tynnplate er en etterspurt leverandør hos et voksende antall bransjer. Mangfoldet av utfordringer og oppdrag motiverer oss til stadig å lære, løse, innfri og vokse. Vi har kunder over hele landet, og leveranser videre til Sverige, Danmark, Nederland, Qatar, og Ungarn.

Grønn teknologi

Ny teknologi, strengere miljøkrav og økt satsing på elektrifisering åpner nye markeder også for oss. I dag produserer vi blant annet ladetårn til ferger, landstrømsanlegg for ferger og cruiseskip og komponenter til ladestasjoner for el-biler. Vi utvikler og leverer nye septikstasjoner til Bergen Havn.

Utemiljø og offentlige rom

Fokus på innbydende utearealer er økende, og en rekke aktører tilbyr ulike produkter der design og kvalitet spiller på lag – fra bord og benker til søppeldunker. Sundays og Vestre er gode kunder hos oss, sistnevnte eksporterer også til Sverige og Danmark.

Forsvaret

En av våre store kunder er Kongsberg Defence Systems, som vi lenge har hatt et lærerikt samarbeid med. Vi produserer også komponenter til Kitron og Harpo, som igjen leverer til Kongsberg.

Havbruk

Havbruksnæringen er et viktig og spennende marked for oss. Vi leverer deler til fôringssystemer og konstruerer og produserer forsterkningsringer til havmerdene.

Mekanisk verksted

Effektive maskiner gjør oss til en foretrukket leverandør til den mekaniske verkstedindustrien. Vi leverer tjenester knyttet til skjæring, knekking, stansing m.m. for blant andre Reime, Moi og Kverneland Klepp.

Medisin

Når Laerdal Medical utfordrer oss, er det spennende å gå løs på oppgaven. Det åpenbare eksempelet er nok «Anne-dukken» som brukes i førstehjelpsopplæring – nesten alt av elektronikk i dukken er festet på plater produsert av oss. Her snakker vi høyteknologi med ufravikelige kvalitetskrav!

Elektro

I elektrobransjen er tynnplateprodukter en uvurderlig komponent. Vi leverer til en rekke bedrifter, deriblant Hatteland Technology og Kongsberg Maritime. Det dreier seg om alt fra skap-elektronikk til styresystemer for båter.

Bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen har et jevnt behov for våre tjenester. Vi leverer blant annet beslag og komponenter til struktur og fasader. Både store og mindre byggefirma er å finne på kundelisten vår.

Olje og gass

Som så mange andre er også vi leverandører til olje- og gassindustrien. Vi leverer komponenter knyttet til platearbeid og sveis, først og fremst mindre strukturer.