Haaland har en egen QC-avdeling med to uhyre nøyaktige og kunnskapsrike ansatte som sjekker alle varer som har krav om dokumentasjon og/eller målebrev.

Kunder som har strenge krav til toleranser og sporbarhet kan være trygge på at vi har prosessene og systemet i orden for å kunne imøtekomme de kravene som stilles oss som leverandør.

 

Vi lager også dokumentpakker som leveres med varene om det er ønskelig, med målebrev, sveiselogg, materialsporingsliste og ellers det som det er behov for.