Stansing; en super effektiv bearbeiding av tynnplater

Stansing, «punch press» eller «nibblemaskin» .Stansing er en uhyre effektiv produksjonsmetode for vanlig stål, galvanisert, aluzink, prelakkert, rustfritt og syrefast opp til 3mm, eller 6mm for aluminium.

 

Vi har 3 stk stanser, derav 1 stk er stans kombinert med laser for å fullt kunne utnytte fordelene til begge metodene.

Fordelen med stansing vs laserskjæring er at man kan bruke spesialverktøy i tillegg; forsenkinger kan lages av maskinen, bridge/stripsfester formes, forsterkninger/avstivninger rulles, deler merkes, gjenges, og nærmest knekkes i maskinene. Bare fantasien som setter grenser, å alt kjøres på automatikk. Våre dyktige operatører sørger for å stille inn og kontrollerer at hver enkelt produksjon kommer ut iht. underlaget.

Alle har automatisk verktøyskift, med 200 verktøy i magasinet. Vi har i tillegg maskinene våre koblet til et automatisk plate- og delelager som henter riktig plate til riktig maskin til riktig tid 24 timer i døgnet. Det har også kontroll på antall, plassering og materialsertifikater på deler og platerester slik at 100% av restene fra vår produksjon kan gjenvinnes.

 

Vår lange erfaring med stanser og tynnplater gjør at vi klarer se hvordan produksjonen kan bli så effektiv som mulig og vi ønsker å levere de beste produkter til de mest konkurranse dyktige prisene, stansene er en stor del av dette.