Med økt fokus på HMS det siste tiåret har vi også merket økt forespørsel fra kunder på avgrading av deler og finish.

 

Vi har fire forskjellige avgradingsmuligheter der to er vakumbord som fører delen gjennom en maskin med roterende børster som runder kantene fra 0,2mm.

For små deler eller knekte deler har vi «Rørsleren», som i praksis er en stor vaskemaskin full av slipestein.

Det siste alternativet er selvfølgelig for hånd, med vinkelsliper å forskjellige slipe/pusseskiver, større radier eventuelt fas på enkeltdeler tas manuelt.  

 

 

Avgrading er ikke bare nyttig for å unngå skarpe kanter eller slaggrester, men er også et krav for videre overflate iht Norsok for å få godt dekke og heft av overflate på alle kanter.