Presentasjon av laser

Laseren vår fyller 2 år! Og det er på tide at den får den presentasjonen den fortjener.

Høsten 2019 kom vår nye laser på plass, en Amada Ensis 3015 AJ 6KW. Den gamle laseren, en CO2 maskin, begynt å dra på årene. Og i forhold til hvordan utviklingen har vært på laserfronten de siste 10 årene, som en dinosaur å regne.

I en Co2 maskin genereres en laserstråle ved at elektrisitet føres gjennom en gassfylt tube med speil i begge ender, speilet i den ene enden lar visse bølgelengder komme gjennom mens det andre speilet reflekterer fullstendig. Ettersom lyset reflekteres frem og tilbake mellom speilene så bygges det opp i intensitet . Når lysets bølgelengde er riktig slippes den ut gjennom speilet til materialet som skal skjæres. Den intense varmen som kommer fra laserstrålen får materialet til å fordufte og kutter materialet. 

En fiberlaser får lys fra det som kalles laserdioder. En positiv ladet diode og en negativt ladet diode vil, når de møtes, prøve å kombineres. Og i prosessen frigjør de elektron som fotoner, altså lys, som sendes gjennom en fiberoptisk kabel der optiske komponenter inni kabelen genererer og forsterker en viss bølgelengde. Til slutt formes laserstrålen tilpasset materialet og tykkelsen den skal skjære i og slippes løs. Under skjæring justeres skjærestålen automatisk fra tynn til tykk avhengig av materialet den skjærer i. Det vil si at piercing foregår med en tynn stråle mens ved skjæring får den en tykkere stråle. Dette gjør at man får et bedre skjære kvalitet og delene blir lettere og plukke.

Andre forskjeller er at en fiberlaser ikke trenger linsebytte for å kunne skjære i forskjellige tykkelser. Med ENSIS teknologien kan vi endre modus på laserstrålen basert på materialtykkelsen og garantere en enestående ytelse mens vi bruker en enkelt linse for alle materialer og tykkelser. Den store gevinsten får man på selve skjærehastigheten på tynnere materiale, så vi har et tilknyttet platetårn som lagrer ferdige deler og plater for å kunne kjøre store serier på automatikk. 

Både laserprodusent Amada og Haaland Tynnplate har som mål å være så effektive å miljøbesparende som mulig og med den nye laseren har vi halvert strømforbruket vårt på laserskjæring. En fiberlaser har også mindre bevegelige deler enn en CO2 laser og derfor er behovet for reservedeler/service også mye mindre.

Fiberlaseren lar oss skjære messing, kobber og titan i tillegg til aluminium, svart stål og rustfrie materialer opp til 25mm. Det som vi tidligere alltid måtte avgrade kommer nå ut av laseren helt perfekt ,klar til levering eller videre bearbeiding hos oss eller kunde. 

IMG_0707

Recommended Posts