Skip to content

Vi har de beste fagfolkene og den største breddekunnskapen

Profilmanual

Den visuelle identiteten til Haaland Tynnplate består av logo, symboler, fonter, farger og bilder. For å holde på en tydelig identitet er det viktig fremstå visuelt likt i alle kanaler. Profilmanualen beskriver regler for bruk av logo, farger og grafiske elementer og skal dermed etablere og opprettholde en solid visuell identitet.

logo

Logoen har rene og tydelige linjer og fremstår moderne, i tillegg med en form som står godt over tid. Logoen er tydelig, enkel å lese, og enkel i bruk på ulike flater.

logovarianter

Haaland Tynnplate sin logo er blå. Fargen skaper trygghet, samtidig som den understreker profesjonalitet og tydelighet. Undersøkelser har vist at dette er den fargen som flest mennesker liker. Regnes som en konservativ farge, og vekker tillit hos andre mennesker.

Logo kan også brukes hvit når den må plasseres på en farget overflate

Sikkerhetssone

Det er definert en sikkerhetsavstand på alle sider rundt logoen. Symbolet og skrifttypen i logoen har et satt størrelsesforhold, og skal aldri splittes opp eller strekkes i verken bredde eller høyde. Det er ikke tillatt å endre eller justere fargene.

Farger

De grafiske elementenes oppgave er å tilføre identiteten et egenartet og gjenkjennelig uttrykk
med stor grad av fleksibilitet, for å skape en helhet i de mange flatene identiteten vises på.

Hovedfarge

Pantone 654c
CMYK
99-82-23-8
RGB
33-61-120
HEX
213d78

Støttefarge

Pantone 377c
CMYK
59-21-100-5
RGB
121-154-5
HEX
7A9A01

Støttefarge

Pantone 292c
CMYK
59-16-0-0
RGB
105-179-231
HEX
69B3E7

Støttefarge

Sort
CMYK
0-0-0-100
RGB
0-0-0
HEX
000000

Hovedfarge

Pantone 485c
CMYK
0-100-100-10
RGB
210-10-16
HEX
d20a10

Grafisk element

De grafiske elementenes oppgave er å tilføre identiteten et egenartet og gjenkjennelig uttrykk
med stor grad av fleksibilitet, for å skape en helhet i de mange flatene identiteten vises på.

Fonter

Fonten Promt er valgt skrifttype for Haaland Tynnplate. Denne fonten brukes i headinger og i alt kommunikasjons- og markedsmateriell. Fonten kan lastes ned gratis fra GoogleFont. I intern kommunikasjon som PowerPoint og andre presentasjoner kan det brukes Arial og Helvetica dersom fonten Promt ikke er installert på computeren.

Merkantilt

Herr finner du maler og pdf på de viktigste trykksakene klar til nedlasting.